do fraszek 2 wpisy dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • Do fraszek - Księgi Trzecie
    Jan Kochanowski
    Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje, W które ja wszytki kładę tajemnice swoje, Bądź łaskawie Fortuna...

  • Do fraszek - Księgi Wtóre
    Jan Kochanowski
    Fraszki moje (coście mi dotąd zachowały), Nie chcę, żebyście kogo źle wspominać miały. Lecz jesli,...