daj mi jezusa 1 wpis dla sprawdzanej frazy

Piosenki

 • Daj mi Jezusa
  Religijne
  Daj mi Jezusa, o Matko moja,
  na krótki życia ziemskiego dzień,
  bo nieudolną jest sługa Twoja
  i łaknie siły, co spływa zeń:
  Daj mi, a daj Jezusa daj.

  2. Daj mi, o Matko, Jezusa duszę,
  daj serce Jego i Świętą Krew,
  On jest mym życiem, ja mieć Go muszę,
  o słysz mej prośby błagalny zew:
  Daj mi, o daj...

  3. U stóp Mu świętych swe serce złożę,
  i szczery za grzechy moje ból:
  Kochać Go będę w cichej` pokorze,
  bo. On mój Jezus; mój Bóg i Król:
  Daj mi, o daj...