czystość 13 wpisów dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Dar czystości
  ks. Jan Twardowski
      Co to jest czystość - pytasz ważysz trudne słowa zaglądasz w źródło w klejnoty pamięci tęsknią...

Cytaty

 • Niech chłopcy zrozumieją, że czystość jest rzeczą męską. Dajcie im pełnię zdrowych zajęć, a w ten sposób najlepiej pomożecie im pozbyć się brudnych myśli i niewłaściwych nawyków.
  Robert Baden-Powell

 • Łatwo głosić czystość temu, kto ani razu nie spał z kobietą.
  Antoni Czechow

 • Jeśli kto kocha tylko piękno i czystość, to kocha zaledwie połowę istoty.
  Witold Gombrowicz

 • Wszystko, co robię, jest inspirowane przez dzieci. Lubię ich niewinność, ich czystość. Widzę Boga w ich spojrzeniu.
  Michael Jackson

 • Absolutna czystość nie jest z tego świata.
  Mieczysław Jastrun

 • Dbaj o czystość ołtarzy. Nie wiadomo, na którym cię złożą.
  Stanisław Jerzy Lec

Życzenia

 • Cud miłości w czystości się objawia.
  Czystość utwierdza się w zaufaniu,
  Zaufanie buduje szczerość,
  Szczerość poznanie rozwija.
  Im bardziej znam, tym bardziej ufam,
  Im bardziej ufam, tym większa jest otwarta moja szczerość...
  Kochać to cud...
  Miłosne

 • Niech dzisiaj Jezus w Twoim sercu zawita, niech jasną czystość i niewinność Twoją weźmie pod swoją opiekę, przez życie prowadzi Cię drogą prostą i pełną miłości. I niech ta miłość jasna i spełniona Twoim spragnionym sercem mnoży się coraz więcej, i więcej.
  Chrzciny

Dowcipy

 • Dyrektor przyjmuje do pracy nowego pracownika.
  - Widzi pan, w naszej firmie obowiązują dwie podstawowe zasady. Pierwsza to czystość. A propos, czy wytarł pan buty, przed moimi drzwiami?
  - Tak, oczywiście.
  - A druga zasada to prawdomówność. Przed moim drzwiami nie ma wycieraczki.
  O dyrektorach

 • Personel winien być w biurze tylko w dni robocze pomiędzy godziną szóstą przed południem a godziną szóstą po południu. Oczekuje się, że wszyscy współpracownicy bez wezwania będą pracowali w godzinach nadliczbowych - jeśli będzie taka potrzeba.

  Za czystość biura odpowiedzialny jest pracownik o najdłuższym stażu. Wszyscy terminatorzy i uczniowie mają zgłaszać się u niego czterdziesci minut przed rozpoczęciem pracy i pozostają do dyspozycji także po zakończeniu zmiany.

  W czasie godzin biurowych nie wolno rozmawiać. Przyjmowanie posiłku jest dozwolone pomiędzy godzina wpół do dwunastej do dwunastej. Jednakże nie wolno w tym czasie przerywać pracy.

  Regułą jest noszenie skromnej odzieży. Personel nie może ubierać się jaskrawo i wolno mu nosić tylko porządne pończochy. Nie wolno nosić w biurze ocieplaczy i płaszczy, ponieważ personel ma do dyspozycji piec.

  Poza tym zaleca się aby każdy członek personelu w okresie zimowym przynosił cztery funty węgla.

  Pragnienie tytoniu lub napojów wyskokowych jest słabością ciała i jest zabronione dla wszystkich członków personelu biurowego. Osoby płci żeńskiej mają starać się prowadzić bogobojny tryb życia.

  Każdy pracownik ma obowiązek troszczenia się o swoje zdrowie. Chorzy pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia. Dlatego każdy pracownik mający poczucie odpowiedzialności powinien ze swego wynagrodzenia odkładać pewnę sumę, żeby nie stać się ciężarem dla ogółu w razie niemożności pracy lub zmniejszenia się zdolności do pracy.

  Urlopów udziela się tylko w wypadkach naglących ze względów rodzinnych. Wynagrodzenia za ten czas nie płaci się.

  Należy zawsze pamiętać o tym, ze jest się winnym wdzięczność swemu chlebodawcy. W końcu on Was żywi.
  W pracy

Piosenki

 • Chrystus przyjął chrzest
  Religijne
  Chrystus przyjął chrzest w Jordanie, Aby zgładzić nasze grzechy. Gdy Jan wypełniał swe zadanie, Wszedł...

 • Dajesz Jezu ciało swe
  Religijne
  Dajesz Jezu ciało swe i Krew, napój nieśmiertelności. 1. Ciało Święte Chrystusa Baranka Bożego, Ciało Święte...