czerwiec 21 wpisów dla sprawdzanej frazy

Wiersze

  • Kwitnie lipa
    Ludwik Jerzy Kern
    Gdy parny czerwiec lipcowi interes cały zdaje Odrzucający zapach unosi się nad krajem. Wiaczorem idziemy...

Powiedzenia

  • Jak po lutym marzec, to po maju czerwiec.

Życzenia

  • Już wakacje się zaczęły,
    do widzenia szkoło!
    Nie ujrzymy cię przez lato,
    bawiąc się wesoło.
    W kąt czytanki, w kąt rachunki,
    książki i zeszyty!
    Z nami czerwiec, z nami lipiec,
    złotym słońcem szyty!
    A gdy skończą się wakacje,
    jak nam będzie miło,
    że do ciebie, miła szkoło,
    znów się powróciło.
    Dzień nauczyciela

Przysłowia

  • Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza
    11 Marzec

  • Kwiecień ciepły, słotny maj, czerwiec mokry Boże daj!
    17 Kwiecień

  • Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.
    Czerwiec

  • Czerwiec się zwykle na maju wzoruje, jego pogodę deszcz i wiatr naśladuje
    Czerwiec

  • Czerwiec - przerwiec bo przerywa gospodarkę aż do żniwa
    Czerwiec

  • Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często naśladuje
    3 Czerwiec

  • Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju
    4 Czerwiec

  • Czerwiec zimny i wilgotny, całemu roku bardzo psotny
    11 Czerwiec

  • Czerwiec gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie zrodzą
    12 Czerwiec

  • Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje
    17 Czerwiec

  • Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące.
    18 Czerwiec

  • Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju
    26 Czerwiec

  • Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni
    27 Czerwiec

  • Czerwiec się czerwieni - będzie dość w kieszeni.
    28 Czerwiec

  • Czerwiec mokry, zimny maj, gospodarzom pewny raj
    28 Czerwiec

  • Czerwiec grudniową pogodę głosi, lipiec dla stycznia wróżbę przynosi.
    30 Czerwiec

  • Czerwiec stały, grudzień doskonały.
    30 Czerwiec

  • Grudzień jaki, czerwiec taki.
    Grudzień