bonifacy 12 wpisów dla sprawdzanej frazy

Przysłowia

 • Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy.
  12 Maj

 • Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą
  12 Maj

 • Dobry w czerwcu Bonifacy (5.06), gdy w maju dobry Serwacy.
  13 Maj

 • Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy (5.06).
  13 Maj

 • Pankracy, Serwacy i Bonifacy gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają
  13 Maj

 • Serwacy, Pankracy, Bonifacy - zły na ogród chłopacy.
  13 Maj

 • Pankracy, Serwacy i Bonifacy - źli na ogrody chłopacy.
  14 Maj

 • Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy.
  14 Maj

 • Święci Pankracy, Serwacy, Bonifacy - to ostatni dworacy ( dworują - żartują, kpią sobie z wiosny i pogody).
  14 Maj

 • Każda Zosia dobra gosposia.Pankracy, Serwacy, Bonifacy i Zośka to zimni święci.
  15 Maj

 • Dobry w czerwcu Bonifacy, gdy w maju dobry Serwacy (13.05).
  5 Czerwiec

Imiennik

 • Bonifacy
  14 Maj5 Czerwiec25 Październik12 Lipiec