bohaterstwo 7 wpisów dla sprawdzanej frazy

Wiersze

 • Epos-Nasza
  Cyprian Kamil Norwid
  I Z którego dziejów czytać się uczyłem, Rycerzu! - piosnkę zaśpiewam i tobie. Wysoki, właśnie obrócony...

 • Replika
  Adam Asnyk
  Replika   Lubię święte oburzenie, Lubię patos ten dziwaczny, Co przy każdej śmiesznej scenie Swoje shocking głośno...

 • Herakles
  Adam Asnyk
  I Greckie go mity Heraklesem zwały, Chociaż właściwie ludem się nazywa. Na wieczną pracę nieba...

 • Dlaczego klasycy
  Zbigniew Herbert
  I w księdze czwartej Wojny Peloponeskiej Tukidydes opowiada dzieje swej nieudanej wyprawy pośród długich mów wodzów...

Cytaty

 • Każda choroba jest bohaterstwem, lecz bohaterstwem oporu, nie zaś podboju. Bohaterstwo w chorobie wyraża się stawianiem oporu na straconych posterunkach życia. Są one stracone nieodwołalnie nie tylko dla tych, których dotknęło konkretne, organiczne schorzenie, ale również dla tych, którym stany depresyjne przytrafiają się tak często, że w kontekście ich podmiotowej struktury zachowują charakter konstytucjonalny.
  Emil Cioran

 • Charakter - zjawisko rzadziej spotykane niż bohaterstwo.
  Paul Claudel

 • Ogromne jest bohaterstwo tego człowieka, który, nie zaznawszy łaski, nie odszedł od Boga i niesie krzyż cięższy od innych - krzyż duchowej ciemności.
  Mikołaj Gogol