Cytaty autorów na literę T - Talmud

Nawet gwiazdy płaczą razem z tym, kto płacze w nocy.

Gdy błądzi pasterz, błądzi za nim trzoda.

Nie każdy bliski jest bliski, nie każdy daleki - daleki.

Kto czuje ból, niech go wypowie.

Biada ludziom, którzy widzą, a nie wiedzą, co widzą.

Trudziłeś się, żeby otworzyć, potrudź się, żeby zamknąć.

Nie ma człowieka, który by nie cierpiał.

Lepiej odpowiedz nie wiem, niż miałbyś skłamać.

Serce i oczy to pośrednicy ciała.

Początek złego słodki, ale koniec gorzki.

Jeśli chcesz się powiesić, powieś się na wysokim drzewie.

Koniec potwierdził jego początek.

Miłość wypacza widzenie; i nienawiść wypacza widzenie.

Oddech dzieci śpieszących do szkoły podtrzymuje świat.

Czasem pomaga zmiana imienia, czasem zmiana miejsca.

Bóg szuka serca.

Miłość bez upominania nie jest miłością.

Serce i oczy to dwoje pośredników grzechu.

Człowiek dziś jest, jutro go nie ma.

Kto jest bohaterem? Ten, kto z wroga czyni przyjaciela.

Miłość przekreśla wszelkie reguły.

Dałem ci duszę - ożyw ją.

Cierpienie wymazuje grzechy człowieka.

Mądry zrozumie w lot, głupcowi potrzebny młot.

Biada pokoleniu, którego przywódcą jest kobieta.

Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy.

Pijak kieruje wzrok na kieliszek, kupiec na kieszeń.

Słowa, które się rzekło komuś w oczy, nie są oszczerstwem.

Czy jest ojciec, który by nienawidził swego syna?

Świeże cierpienia zagłuszają dawne.

Gdy mędrzec zna początek sprawy, zna także jej koniec.

Nie przy starości smak życia ani przy młodości rada.

Co masz w sercu dla bliźniego, on ma w sercu dla ciebie.

Jest w naturze człowieka, że łapie się co chwila za kieszeń.

Nie czyń dobrze złemu, a ominie cię zło.

Biada pokoleniu, którego bohaterzy są w pogardzie.

Jeśli kto opłakuje to, co przeminęło, otrzymuje dar modlitwy.

Niech człowiek do ostatniego tchu błaga o pokój.

Jeśli nie ma myszy, co tu robi kot?

Biedny ten kraj, w którym lekarz cierpi na podagrę.

1 2 3 4 ››