Cytaty autorów na literę T - św. Paweł z Tarsu

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

Są trzy: wiara, nadzieja i miłość.
Ale największa z nich jest miłość.

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni.Spe Salvi facti sumus. (łac.)In hope we were saved. (ang.)

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.

Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

Moc bowiem w słabości się doskonali.

Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Ci, których świat nie był wart, zostali zamęczeni.

Wszelka władza pochodzi od Boga.
Non est potestas nisi a Deo. (łac.)

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

Kto nie chce pracować, niech nie je.
Qui non laborat, non manducet.

Kobiety mają milczeć w kościele.
Mulieres in Ecclesiis taceant. (łac.)