Cytaty autorów na literę F - Stanisław Fornal

Typowy polityk: mężczyzna po przejściach - z partii do partii.

Zwycięzcami w miłości są pokonani przez miłość.

Dobra poezja mieszka w wierszach - genialna między wierszami.

Zawiść: podatek od niedołęstwa wymierzany samemu sobie.

Takie przeludnienie, a tak mało ludzi!

Budulcem mocy religii jest słabość kondycji człowieka.

Saper żyje do pierwszej pomyłki, polityk - od pierwszej.

W iluż urnach wyborczych złożono popioły społecznych nadziei!

Poślubił anioła - żyje ze stróżem.

Dewocja: droga do piekła przez świątynię.

Człowiek czynu wiąże początek z początkiem.

Człowiek pyszny budzi niesmak.

Przekorny aforyzm dwie matki ssie: filozofię i poezję.

Nad całokształt sztuk pięknych przedkładam ciałokształt jednej pięknej sztuki.

Pochylił się nisko nad człowiekiem. Żeby mu precyzyjnie dokopać.