Cytaty autorów na literę S - Solon

Nie doradzaj tego, co najprzyjemniejsze, lecz to, co najlepsze.

Nie mów o nikim, że jest szczęśliwy, póki jeszcze żyje.

Unikaj przyjemności, które potem przynoszą smutek.

Sprawuj władzę, gdy nauczyłeś się przedtem słuchać.

Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskałeś, lekkomyślnie nie porzucaj.

Uważaj cnotę za bardziej godną zaufania niż przysięgę.

Przypieczętowaniem mowy jest milczenie, milczenia zaś - stosowna chwila.

Bogactwo rodzi przesyt, z przesytu zaś bierze początek pycha i zuchwalstwo.

[Co należy robić, aby ludzie jak najmniej popełniali przestępstw?]

Żeby ci, którzy sami nie ucierpieli od przestępstwa, byli nim tak samo wstrząśnięci jak ci, którzy padli jego ofiarą.

[Prawa podobne są do pajęczyny.]
Jeżeli bowiem dostanie się do niej stworzenie małe i słabe, nie może się wydostać, ale stworzenie większe rozerwie ją i spokojnie poleci dalej.

Ludzie którzy mają wpływy u tyranów, są jak kamyki używane przy liczeniu; podobnie bowiem jak kamyk oznacza raz większą liczbę, a raz mniejszą, tak też i tyrani każdego ze swych faworytów czynią już to wielkim i wspaniałym, już to lichym.

[Kiedy zapytano go, dlaczego nie ustanowił prawa przeciwko ojcobójcom.]

Nie przypuszczam aby taka zbrodnia miała się kiedykolwiek zdarzyć.

Rządź dopiero, gdy umiesz rządom podlegać.

Dąż do tego, co warte dążenia.

Nie chwal nikogo przed śmiercią.

Miej zawsze przed oczyma koniec swego życia.

Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą.