Cytaty - Polityka strona 2

Typowy polityk: mężczyzna po przejściach - z partii do partii.

Urna wyborcza tworzy zgodność bez jednomyślności zaś rynek jednomyślność bez zgodności.

Ustępować w pewnych sprawach jest często najlepszą polityką.

W polityce bowiem koncept ów prostaczy,
Że sprawa jest słuszna, niezbyt wiele znaczy.

W polityce głupota nie stanowi przeszkody.

Wielka polityka to tylko zdrowy rozsądek zastosowany do wielkich rzeczy.

Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd.

Z całej polityki rozumiem tylko zamieszki.

Żadna polityka nie jest wartościowa w oderwaniu od rzeczywistości.

‹‹ 1 2