Cytaty autorów na literę W - Ludwig Wittgenstein

Miarą geniuszu jest charakter.

Śmierć nie jest epizodem życia. Śmierci się nie doświadcza.

Granice mojego języka są granicami mojego świata.

Spoczywanie na laurach jest niebezpieczne jak spoczywanie zimą na śniegu. Umierasz w czasie snu.

Ambicja zabija myśl.

Pozostaw czytelnikowi to, co on sam potrafi.

Nawiasem mówiąc: przedmioty są bezbarwne.

Dla odpowiedzi, której sformułować się nie da, nie da się także sformułować pytania.

O czym nie da się mówić, to się musi przemilczeć.

Pewność jest jak gdyby tonem, jakim stwierdza się stan rzeczy, lecz nie wnioskuje się z tonu o tym, że ma się słuszność.

Oby Bóg dał filozofowi wgląd w to, co leży przed oczyma wszystkich.

Stawiam niezliczone niestosowne pytania. Gdybym tylko zdołał przedrzeć się przez ten las.

Wzajemne pozdrowienie filozofów powinno brzmieć: Nie spiesz się!

Filozofia niczego nie wyjaśnia i z niczego nie wyciąga wniosków – sprawia jedynie, że dostrzegamy rzeczy, które bez niej mogłyby ujść naszej uwadze. A jeśli wszystko jasno widzimy, nie ma już nic, co trzeba by objaśniać. Kto wie, może dlatego, że to co przed nami jest ukryte, wcale nas nie interesuje.

Nie jest mianowicie prawdą, że — w miarę jak przechodzimy od planety do mojej własnej ręki — pomyłka staje się coraz bardziej i bardziej nieprawdopodobna. Ale w pewnym punkcie jest ona już nie do pomyślenia.

Świat jest wszystkim, co jest faktem.

Świat to ogół faktów, nie rzeczy.

Każda rzecz jest niejako w przestrzeni możliwych stanów rzeczy. Przestrzeń tę mogę pomyśleć sobie jako pustą, ale nie mogę sobie pomyśleć rzeczy bez przestrzeni.

Przedmiot jest prosty.

Przedmioty stanowią substancję świata. Dlatego nie mogą być złożone.

Substancja jest tym, co istnieje niezależnie od tego, co jest faktem.

Przedmiot jest tym, co trwałe i stałe; konfiguracja – tym, co zmienne i nietrwałe.

Ogół istniejących stanów rzeczy jest światem.

Przez ogół istniejących stanów rzeczy wyznaczone jest również to, jakie stany rzeczy nie istnieją.

Aby móc nakreślić granicę myśli, powinniśmy poznać obie strony tej granicy […], musielibyśmy umieć pomyśleć, czego nie można pomyśleć.