Cytaty autorów na literę S - Albert Schweitzer

Ten, kto zamierza czynić dobro, nie może oczekiwać, iż ludzie będą mu usuwać kamienie z drogi, ale musi być przygotowany na to, że mu je będą rzucać na drogę.

Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.

Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale niczego nie żądają.

Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie nie mają odwagi być tak serdeczni, jakimi są naprawdę.

Modlitwa nie zmienia świata, zmienia ludzi, a ludzie zmieniają świat.

Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.

Dwudziestoletni mają twarz taką, jaką dał im Pan Bóg, czterdziestoletni - jaką dało im życie, sześćdziesięciolatki - na jaką sobie zasłużyli.

Dopóki człowiek nie obejmie współczuciem wszystkich żywych stworzeń, dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju.

Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość.

Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością.

Etyka szacunku dla życia nakazuje nam wszystkim poszukiwać sposobności, by za tyle zła, wyrządzonego zwierzętom przez ludzi, pośpieszyć im z jakąkolwiek pomocą.

Ptak nie może oglądać z zewnątrz tej klatki, w której siedzi.

Ten, kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz lepszy.

Człowiek nie musi być aniołem, by zostać świętym.

Słuszny sposób myślenia pozwala także sercu zabrać głos.

Istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, lecz nam - ludzkości.

Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy.

Każdy człowiek ma do uiszczenia niezwykły dług, a mianowicie - za życie odpłacić musi życiem.

Szczęścia nie ma, ale istnieją przyjemności.

Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice.

Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju.

Prawdziwy czyn nie czyni wrzawy.

Propaganda jest matką wydarzeń.

Demokracja zaczyna się w rodzinie.

Fakt podstawowy, że jesteśmy życiem, które chce żyć - uświadamiamy sobie w każdym momencie naszego istnienia.

Wszelka wartościowa działalność jest działaniem z wiary.